MOOC nedir?

moocs-learning-rf

Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler ya da bir başka değişle MOOC’lar

Untitled

Bilgi her yerdedir” mottosuyla ortaya çıkan ve özellikle son iki yıldır fenomen haline gelmiş ifadelerinden birisi olan MOOC’ları tanımlamak gerekirse; çevrimiçi ders materyallerini sosyal ağlarla harmanlayıp alışılandan çok daha fazla, hatta sınırsız öğrenci ile çoğu zaman ücretsiz paylaşan   internet platformları olduğunu söyleyebiliriz. MOOC’lar dersten sorumlu uzmanların, ders materyallerinin ve katılımcıların belirli bir başlangıç ve bitiş tarihi aralığında buluştuğu çevrimiçi ders ortamları olarak da tanımlanabilir. Ancak MOOClar ne sadece bir okuldur ne de sadece online bir kurstur. [1] MOOClar kişilerin öğrenme süreçlerine dahil oldukaları, dijital olarak birbirleriyle bağlantı kurup ortaklaşa çalıştıkları sanal ortamlardır. Bir başka değişle MOOClar insanların bir konuyu birlikte tartıştıkları ETKİNLİKLERdir.

Adı üzerinde AÇIK olan bu derslerde, kişiler üzerinde çalıştıkları ders ile ilgili rahatça ulaşabildikleri ortamlarda yorum yapma ve geribildirim verme ve alma özgürlüğüne sahiptir. Ayrıca Türk eğitim sisteminde çokça görülmeyen akran geribildirimi de (peer feedback) MOOClarda oldukça sık kullanılan bir özelliktir. Özellikle her dersin içene dahil edilmiş olan forum sayfalarında kişiler aldıkları derslerle ilgili her türlü bilgiye gerek dersi veren uzmanlardan gerekse o dersi alan diğer kişilerden ulaşabilirler, akıllarındaki soruları sorabilirler ve de diğer katılımcıların sorduğu soruları takip edip farklı bakış açılarını da gözlemleyebilirler. Uzmanların paylaştığı tüm materyaller, kurs boyunca katılımcıların paylaştığı ödevler ve ortaya çıkardıkları tüm ürünler dersi alan herkesin kullanımına ve incelemesine AÇIKtır.

Birçok MOOC’un ücretsiz olmasıyla birlikte, eğer katılımcılar kaydoldukları ders ile ilgili bir sertifika almak isterse ya da aldıkları dersleri saydırmak için gerekli bir belgeye ihtiyaç duyarsa, aldıkları derslere para ödemek zorunda kalabilirler.

Katılımcıların derslere katılımı, ödevleri yapmaları ve dersi tamamlamaları gibi unsurların tamamı gönüllülük esaslıdır. Yani hiçbir katılımcıdan kaydoldukları ders ile ilgili zorla bir şey yapmaları beklenmez. Ancak dersin gerekliliklerini yerine getiren katılımcılar, paylaşım ve ortak çalışma yoluyla kendi kişisel ağlarını (PLN-Personal Learning Network) geliştirirler.

MOOClar dahilinde verilen dersler sadece kafa görüntüsüyle verilen video dersler olmaktan bir adım daha ileriye gidip, teknolojinin gerekliliklerini tam anlamıyla karşılayan paylaşımcı ve esnek dersler olmuşlardır. Öyle ki bu derslerde öğrenilen ya da öğretilen materyaller ders esasında ve sonrasında blog girdileriyle, tweetlerle, etiketlerle (hashtags), tartışma forumlarında başlıklarla, makalelerle ya da facebook guruplarıyla etkinliklerini sürdürmektedirler[2]. Bu da bizlere sadece dört duvar arasında verilen geleneksek eğitimin aksine hayat boyu öğrenme (lifelong learning) felsefesinin etkinliğini ve güzelliğini göstermektedir. Katılımcılar bu öğrenme ortamıyla birlikte; yaş-cinsiyet-iş-zaman vb konulardan bağımsız, kendi hızlarında öğrendikleri ve kendi PLN’lerini oluşturdukları bir öğrenme ortamı yaratırlar.

Sonuç olarak kitlesel açık çevrimiçi derslerin yapı ve işleyişi ile ilgili dünyadaki mevcut durumu belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilen döküman analizi sonucunda; kitlesel açık çevrimiçi derslerin, bireylerin bireysel ve mesleki gelişimlerini zaman ve ortam kısıtlamalarından bağımsız olarak en verimli şekilde sağladıkları ortamlar olarak görüldüğü ön plana çıkmıştır.[3]

 

Bu Konuda İhtiyaç Duyulan Araştırmalar Nelerdir?

Bu konu öncelikle çok yeni olduğundan dolayı, derinlemesine incelenmeli, uygulayıcılar tarafından deneyimlenmelidir. Deneyimlenen açık kaynaklı her ders, uygulamacının gerek öğretmen gerekse öğrenci açısından uygulamayı değerlendirebilmesine olanak sağlayacaktır. Bu noktada bu açık kaynaklı dersleri alanlar ile sanal etnografik bir çalışma yürütülebilir. Hepimizin de bildiği gibi açık kaynaklı dersler, forumlarla ve tartışma odalarıyla da desteklenmektedir. Bu noktada araştırmacılar gruplara dahil olup programın işleyen ve işlemeyen yönleri hakkında detaylı bilgiye sahip olabiliriler.

Bu dahil olma süreci araştırmacıya şu konularda kolaylık sağlayacaktır:

  • Hedef kitlenin ihtiyaçlarının daha etkin bir biçimde belirlenmesi
  • Açık ders kaynağının teknik yeterliliğinin deneyimlenmesi

Ayrıca bir başka araştırma konusu olarak Açık ve Uzaktan Eğitimde ,açık kaynaklı derslerin transkripte dahil edilip edilemeyeceği bir başka değişle sayılıp sayılamayacağı araştırılabilir.

 

 

[1] What is a MOOC? http://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc

[2] http://moocguide.wikispaces.com/0.+Home+Intro+to+MOOC

[3] Kesim, E. & Altınpulluk, H. (2014) Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, October 2014, 5(4)

 

Categories:

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s